Frisítés dátuma: 2019-03-22

hun eng Akadálymentes verzió Utolsó frissítés: 2019-03-22 kapcsolat gyik Segíthetünk?

Hírek

II. LIFE Klímapolitikai Tréning

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Klímapolitikai Főosztálya 2016. június 30-án megtartotta a II. LIFE Klímapolitikai Tréninget a Minisztérium Iskola utcai épületében.

Az esemény az I. LIFE Klímapolitikai Tréning folytatásaként, annak általános tájékoztató jellegére építve az éghajlat-politikában érdekelt potenciális pályázókat kívánta bevezetni a 2016. évi kiírás részleteibe és az idei pályázatokkal kapcsolatos gyakorlati tudnivalókba. A prezentációk magukban foglalták a LIFE Éghajlat-politika alprogram 2016. évi pályázati kiírásának bemutatását, a LIFE eProposal pályázási rendszer, a pályázat-értékelési rendszer és egyes sikeres spanyol LIFE pályázatok ismertetését. A tréning délutáni, workshop jellegű részében az Országos Meteorológiai Szolgálat és a Biomanufaktúra vállalat mutatta be projektötletét, amelyet a LIFE Klímapolitikai Csapat és a résztvevők véleményeztek.  

Kovács Barbara, LIFE Éghajlat-politika nemzeti kapcsolattartó nyitotta meg köszöntőjével a tréninget. Az előadásában kiemelt helyet kaptak a LIFE Éghajlat-politika alprogram általános célkitűzései, a különböző projekttípusok ismertetése, valamint a kiemelt területek célkitűzései és 2016-ra vonatkozó prioritásai. A 2016-os költségvetés 47,44 millió eurót fordít a hagyományos éghajlat-politikai pályázatok támogatására, amelynek kiemelt területei az éghajlatváltozás mérséklése, alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz és az éghajlat-politikai irányítás és tájékoztatás. A támogatások összege és a nyertes pályázatok is növekvő tendenciát mutatnak a 2014. évtől kezdődően, továbbá elmondta, hogy a pályázóknak mindenképp el kell dönteni a pályázat beadásánál, hogy a pályázatuk melyik kiemelt terület alatt fog megvalósulni. Az éghajlat-politikai pályázatok beadási határideje 2016. szeptember 7, ugyanakkor a nemzeti véleményezés lehetőségét is biztosítja a LIFE Klímapolitikai csapat 2016. augusztus 1. határidővel. 

Kovács Barbara prezentációja

Dr. Konstantin Kata előadásában a LIFE eProposal pályázási rendszert, valamint a pénzügyi kihívásokat és megoldásokat érintette. A pályázatok legfontosabb pillérei a szakmai tartalom, jogi keretek és a pénzügyi alapok, amelyen belül kiemelt hangsúlyt fektetett az előadó a 40%-os önrész fontosságának bemutatására. Kiemelte, hogy a projekteknek legalább két évre kell szólniuk, de a legjobb, ha 3-5 évig terjed az időtartama. Nagyon fontos, hogy a 40%-os önrész sem közvetlenül sem közvetve nem visszavezethető más EU-s támogatási forrásra, az EU-tól független nemzeti forrásnak kell lennie, amely lehet állami vagy magántőke is. Továbbá bemutatásra került a Támogatási Szerződés és az elszámolható és nem elszámolható költségek is. Az előadó arra is bíztatta a jelenlévőket, hogy aki pályázatot kíván benyújtani az mielőbb regisztráljon az eProposal rendszerbe és ismerkedjen annak funkcióival. 

Dr. Konstantin Kata prezentációja

Pilar Icaran López, a spanyolországi FCC Aqualia munkatársa előadásában egy sikeres éghajlat-politikai (mitigációs) pályázatot mutatott be, melynek témája „fenntartható hulladékáram - kezelés révén minőségi víz és biometán-készlet kinyerése a közlekedési szektor kibocsátás-csökkentéséért” volt. A projekt megvalósítása során biogáz megtisztításából hoznak létre bioüzemanyagot, majd hosszú távú célként a szennyvíziszapból keletkezett biogázzal működő autókat kívánják széles körben elterjeszteni, hiszen jelenleg Spanyolországban a lakosság mindössze 1-2%-a használja az ilyen típusú autókat. Továbbá foglalkoznak a városi hulladékok és a mezőgazdasági ipari hulladékok kezelésével is. A pályázat és a konzorcium szerveződésének ismertetése után olyan fontos dolgokra hívta fel a figyelmet, mint a mutatószámok, indikátorok szerepeltetésének szükségességére és a pályázat jól körülhatárolhatóságára, illetve a teljesítmény és – energiamutatókra is.  

Pilar Icaran López prezentációja

Nyitrai Emese prezentációja a „Sikeres LIFE-pályázat titka: a projektértékelés brüsszeli gyakorlata” címet kapta. A prezentáció azokat a szempontokat mutatta be, amelyek alapján az értékelők elbírálják a pályázatokat. Kiemelten fontos a pályázati útmutatók precíz figyelembevétele a pályázatok kitöltése során, valamint a beadás előtti ellenőrzés az Értékelési Útmutató alapján. Fontos szempont, hogy a benyújtandó pályázat lényegre törő, meggyőző, szakmailag és pénzügyileg koherens legyen, megvalósítható indikátorokkal alátámasztva. Az elbírálásnál nagy szerepet kap a pénzügyi átláthatóság és az, hogy megismételhető és átültethető legyen a pályázat, ezen kívül az idei évben a fenntarthatóság, a megismételhetőség és a kapacitásépítési tevékenységek bírnak kiemelt szereppel. Az előadó kiemelten mutatta be a leendő pályázóknak az olyan tipikus hibákat, mint hogy a benyújtott pályázat, nincs befejezve, ellentmondásokkal teli, rosszul meghatározott cél vagy időtartam szerepel benne, vagy nem tartalmaz indikátorokat. 

Az Országos Meterológiai Szolgálat részéről dr. Baranka Györgyi röviden bemutatta formálódó klímaalkalmazkodási pályázatukat, amelyben a városi hőszigeteket kívánják tanulmányozni a jelenség kedvezőtlen élettani hatásainak mérséklésének céljával. Ehhez kapcsolódóan az útburkolatok, tetőszerkezetek fizikai tulajdonságait szeretnék újítani a Magyar Urbanisztikai Központ bevonásával. Olyan áteresztő felszínek kivitelezésében szeretnének az élen járni, amelyek átengedik a csapadékvizet. A projekt munkálataiba, a mérőszámok, indikátorok kidolgozásába egyetemek bevonását is tervezik (pl. Szegedi Tudományegyetem). 

Dr. Baranka Györgyi prezentációja

A Biomanufaktúra vállalat részéről Wolfgang Lehner ismertette röviden formálódó kibocsátás-csökkentése pályázatukat, melynek célja különböző földhasználati technikák alkalmazása a mezőgazdaság károsanyag-kibocsátásának csökkentéséért. A projektakciók a szektor ÜHG-kibocsátásainak mérésére és mérséklésére, valamint egyes agroerdészeti technológiák meghonosítására irányulnak a Budapest, Gyöngyös, Dabrony, Villach és Bécs városokban és vonzáskörzetükben.   

Wolfgang Lehner prezentációja

Zárásul a hallgatóság kérdéseket tehetett fel az előadások kapcsán az előadóknak. A legtöbb kérdés a pénzügyekre irányult, mint például a 0. periódusban felmerülő költségek, a prototípusok elszámolhatósága, a kezdőtőke előteremtése, valamint az alvállalkozók szerepe a pályázatokban.

 

A rendezvényről készült képek honlapunkon a Képgalériában tekinthetőek meg. 

Kapcsolódó tartalmak

beszámoló2017.02.15.

I. LIFE környezetvédelmi integrált projekt tréning

beszámoló2017.02.15.

I. LIFE környezetvédelmi tréning

beszámoló2017.02.07.

LIFE projektmenedzsment tréning 2016.