Utolsó frissítés: 2020-11-25

Frisítés dátuma: 2020-11-25

hun eng Utolsó frissítés: 2020-11-25 kapcsolat gyik Segíthetünk? Önerő-támogatás
25 éves a LIFE program

Magyar sikerek

A Kiskunság kincse A történet mesébenEgyesül a kettévágott Böddi-szék

 

A Kiskunságban található Böddi-szék a Kárpát-medence egyik legnagyobb jelentőségű szikes tava. Az eredeti tómeder helyreállításáért és a fenntartható élőhely visszaállításáért a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság mintegy öt millió euró közvetlen brüsszeli forrású támogatásban részesült. A projektterületen Bankovics András madarász és koordinátor, illetve Mile Orsolya botanikus vezetett körbe minket.

 

Bauer Rudolf, a párizsi Olimpia diszkoszvető aranyérmese az 1900-as évek elején tudta, hová érdemes építenie álmai kastélyát. A patinás épület csendben fogad, magas falai mögött bizonyára sok titok rejtőzik. Az épület mögött aztán feltárul előttünk a Böddi-szék zavartalan panorámája. A Kiskunság szívében vagyunk, távol mindentől, ami zavaró vagy felesleges. A szikes terület hangulata magával ragad, arra ösztönöz, hogy magunkba nézzünk, elcsendesedjünk. Amikor elindulunk a löszös-homokos talajon, a szél felerősödik, sodorva magával a kiskunsági homokszemeket. A fények kissé megtörnek a vízfelszínen, a táj fáradt-kék, sárga, zöld és szürke színekben pompázik.

 

A Böddi-szék a szikes tavak között az egyik legjobb állapotú, szinte érintetlen terület. Ez annak köszönhető, hogy nagy kiterjedésű - több mint kétezer hektár, központi nyílt vízi része közel kétszáz hektár. Természeti értékei miatt nemcsak hazai un. ex lege védettséget élvez, de európai viszonylatban is jelentős. A szék központjába érve körbenézünk; mikor a tópartra pillantunk, apró, fehér foltokat látunk, ez a só, ami a tó vízéből csapódik ki. Nem meglepő, hiszen a böddi víz sós, akár a tenger. A honos madarak mégis ezekre a füves, száraz földdarabkákra szeretik építeni otthonukat. A fűben már megjelentek a tavaszi virágok, legdíszesebb köztük egy magyar orchidea, vagyis az agárkosbor.

 

A Kiskunság kincse

Egy magyar orchidea, más néven agárkosbor a tó közelében 

 

A tavak közötti füves területen elhagyatott istállók állnak, és egy madárles, ahová fel is kapaszkodunk Bankovics András vezényletével. A kilátóból körbemutatva, a projektgazda felvázolja a hely történetét. – Az 1960-as években indult meg itt egy beruházás, egy csatornát építettek belvízelvezetés céljából, ami pont a Böddi-szék középvonalán fut keresztül. Ennek aztán az lett a következménye, hogy a csatorna édes és a szikes tó sós vize összekeveredtek, és sajnos a szikes tó húzta a rövidebbet: a víz összetétele megváltozott, a tó feltöltődött, a vegetáció jelentősen megváltozott. Nem meglepő, hogy a Kiskunsági Nemzeti Park szóban forgó LIFE projektje elsősorban a csatorna megszüntetésére fókuszál. A vízelvezető egyes részeit lebontják, egy hatkilométeres szakaszt pedig áthelyeznek egy olyan részre, ahol nem zavarja a szikes élőhelyet.

 

Részben a csatorna, részben az alul-legeltetés miatt a területrészben elmocsarasodott, kinőtt a nád, ami nem számít jó jelnek a szikes tavak világában. Három éve, a projekt kezdetekor az elnádasodott legelők kezelése is megkezdődött a szárzúzás révén. Ez azt jelenti, hogy a kinőtt nádszárakat a víz alatt vágják el, mert úgy nem nő vissza, illetve az új hajtásokat jószágokkal lelegeltetik. Így, az egyébként a nád árnyékába szorult fűfélék végre teret kapnak, és kihajthatnak.

 

A legelő állatállomány visszaállítása is egy fontos projektelem, ami jelentősen lecsökkent az utóbbi évtizedekben. Most a projekt felénél tartanak, az előkészítő fázison túl vannak, mostantól az állatvásárlásra koncentrálnak. Háromszáz őshonos marha beszerzését tervezik, illetve ötven szamarat is vásárolnak majd, hiszen azok még a nehezen hasznosítható területeket is lelegelik. A közelben lévő elhagyatott istálló is meg fog újulni a pályázati forrásnak köszönhetően.

 

Bankovics András elmondja, a megnövekedett állatállomány nem állna a helyi gazdálkodók útjába, sőt! Ők éppen azt szeretnék, ha a helyi gazdálkodók saját állataikkal végeznék el hosszú távon az élőhely szükséges kezelését, mint ahogy azt több száz éven át tették. A probléma csak az, hogy a Böddi-szék nem egészében a Kiskunsági Nemzeti Park tulajdona, sok az osztatlan közös földrészlet. Így ahhoz, hogy példát mutassanak, és megkezdhessék a szikes élőhelyek konkrét rendbehozását, területre van szükség. Már száznyolcvan hektárt sikerült megvásárolniuk, további kétszáz hektár vásárlása folyamatban van, de nehezen haladnak, mert sok a konfliktus a földvásárlás körül. Ezt már Mile Orsolyától tudjuk meg, miközben lefelé igyekszünk a madárlesről.

 

A Kiskunság kincse

Mile Orsolya és Bankovics András projektvezető a Böddi-szék magaslesén. Lenyűgöző panoráma 

 

Alföldi utazásunk végéhez közeledünk. Elhagyva a Böddi-széket, még utoljára visszapillantunk a tavakra, a felszálló madárcsapatokra, és az ódon Bauer-villára. Hátizsákunk megtömve tudással, élményekkel, kellemes találkozásokkal. A Kárpát-medencei szikes tavaknál tett látogatásunk egy új ajtót nyitott meg: olyan területet ismertünk meg, ami csak nálunk van, csak nekünk. Nem megismerni, hiány, nem megszeretni, vétek. A három, uniós forrásból megvalósult LIFE-projekt csapata helyettünk is lépett, hiszen munkájuk bizonyítja: ezek a területek európai szinten is méltán megbecsülendők, összetartásuk pedig kiváló példa arra, mekkora sikereket lehet elérni, ha a szerzett tudást nem megtartjuk magunknak, hanem továbbadjuk.

 

A Kiskunság kincse

Szikes tavi élőhelyek: nem megismerni, hiány, nem megszeretni, vétek.

 

cikk forrása:http://nyeromagyarok.eu/kiskunsagi-nemzeti-park.html

Lépjen velünk kapcsolatba!

A sikeres magyar LIFE-pályázatok létrehozásának érdekében munkacsoportot hoztunk létre. Az alábbi témákban szeretnénk segítséget nyújtani:

Agrárminisztérium

Környezetvédelem

GUTI András – LIFE NCP

Tel.: +36 1 795 8498;

E-mail: andras.guti@am.gov.hu;

lifeenvironment@am.gov.hu

 

Természetvédelem

SASHALMI Éva – LIFE NCP

Tel.: +36 1 896 3149

E-mail: lifenature@am.gov.hu

Innovációs és Technológiai Minisztérium

Éghajlat-politika

KOVÁCS Barbara – LIFE NCP

Tel: +36 1 896 3129

E-mail: barbara.kovacs@itm.gov.hu

lifeclimate@itm.gov.hu

Magyar Fejlesztési Központ

Pénzügy

E-mail: lifecapacity@mfk.gov.hu

>

Segíthetünk? - Írjon nekünk