English Utolsó frissítés: 2023-12-04
segítség keresés English

Frisítés dátuma: 2023-12-04

hun eng Utolsó frissítés: 2023-12-04 kapcsolat gyik Segíthetünk?
25 éves a LIFE program

Hírek

A Régiók Bizottsága közzétette véleményét a LIFE program félidős értékeléséről

Az Európai Bizottság a Régiók Bizottságát előretekintő vélemény kidolgozására kérte, amely e véleménnyel a következőkhöz kíván hozzájárulni: a LIFE program (2014-2020) félidős értékeléséhez az 1293/2013/EU rendelet (LIFE rendelet) 27. cikkének (2) bekezdésében foglaltak szerint, a LIFE program 2018–2020. évi második többéves munkaprogramját elfogadó végrehajtási jogi aktushoz (a LIFE rendelet 24. cikkének (4) bekezdése szerint) és a következő LIFE programnak a 2020–2027-es időszakra szóló, következő többéves pénzügyi keretben történő kidolgozásához.

A Régiók Bizottságának véleménye a következő szakpolitikai ajánlásokra terjed ki: változások az elszámolható költségek terén, a finanszírozási és végrehajtási rendszerek kiegészítő jellege az EU által finanszírozott programok körében, a társadalmi konszenzus kialakítása, valamint a regionális és régióközi partnerségek megerősítése.

 

Főbb megállapítások:

A RÉGIÓK EURÓPAI BIZOTTSÁGA

- ismét határozottan támogatja, hogy a LIFE programot mint független, közvetlenül irányított, teljes egészében a környezetvédelemnek és az éghajlatváltozásnak szentelt finanszírozási programot 2020 után is folytassák, és költségvetését 2020 után jelentős mértékben növeljék,

- a LIFE rendelet 9. cikkének (4) bekezdése értelmében felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását javasolja annak érdekében, hogy növelni lehessen a LIFE program keretében a „Természet és biológiai sokféleség” kiemelt területhez biztosított, tevékenységi támogatásokra előirányzott forrásokat, valamint a LIFE programnak a Natura 2000 finanszírozásához való 2020 utáni hozzájárulását,

- ajánlja egyfelől az éghajlat-politikai alprogram folytatását és megerősítését a LIFE 2. többéves munkaprogram során és 2020 után, másfelől a LIFE szerepének határozott megerősítését az uniós környezetvédelmi jogszabályok egyenetlen és nem megfelelő végrehajtásának és érvényesítésének kezelésében oly módon, hogy a LIFE folytatja az integrált projekteknek és a LIFE program „Környezetvédelmi irányítás és tájékoztatás” kiemelt területének a végrehajtását,

- szorgalmazza, hogy a következő LIFE programban növeljék a társfinanszírozás arányát, javasolja, hogy gondolják át a hagyományos LIFE projektekre vonatkozó nemzeti előirányzatok folyamatban lévő kivezetését és kéri, hogy tovább egyszerűsítsék a jelentkezési és adminisztrációs folyamatokat,

- kéri, hogy az Európai Bizottság vizsgálja meg, miként lehet megfelelő finanszírozási modellekkel ipari méretre bővíteni a LIFE projektek keretében kidolgozott prototípusok és megoldások piaci értékesítését. Megfontolásra érdemesnek tartja továbbá a rendelkezésre álló eszközök (PF4EE, NCFF) kiterjesztését vagy egy új, megfelelően finanszírozott pénzügyi eszköz bevezetését azzal a céllal, hogy a „Környezet és erőforrás-hatékonyság” kiemelt területre is beruházókat vonzzanak.

A teljes dokumentum elérhető itt.

 

Kapcsolódó tartalmak

LIFE hírek2019.11.05.

A megújuló energiaforrások felhasználása a városi vízrendszerekbe

LIFE hírek2020.06.25.

Megjelent az új LIFE „Annex X – Pénzügyi és adminisztratív útmutató”!

LIFE hírek2017.06.26.

Nyertes LIFE pályázat - OAKEYLIFE