English Utolsó frissítés: 2021-04-20
segítség keresés English

Frisítés dátuma: 2021-04-20

hun eng Utolsó frissítés: 2021-04-20 kapcsolat gyik Segíthetünk? Önerő-támogatás
25 éves a LIFE program

LIFE kapacitásépítési pályázat Magyarországon projekt

Akciók

A. - Kapacitásépítési akciók

A.1 LIFE Klímapolitikai Csapat (LCT) létrehozása és fenntartása (ITM)

A LIFE Éghajlat-politika Alprogram keretében történő eredményes pályázás ösztönzése érdekében az ITM Klímapolitikai Főosztályán létrehoztuk a 4 új munkatársból álló LIFE Klímapolitikai Csapatot (LIFE Climate Team, LCT). Az LCT tevékenységének célja, hogy az Alprogram mindhárom prioritási területén („Az éghajlatváltozás mérséklése”, „Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz”, „Éghajlat-politikai irányítás és tájékoztatás”) több és sikeresebb magyar pályázat születhessen.

A.2 Külföldi tanulmányutak a LIFE Klímapolitikai Csapat munkatársai részére (ITM)

Az LCT tagjai a projekt keretében személyes egyeztetéseken és projektlátogatásokon is részt vesznek a LIFE programban sikeres uniós tagállamokban (pl. Olaszország, Spanyolország, Németország), ahol a nemzeti és regionális kapcsolattartók, valamint a sikeres projektmenedzserek jóvoltából első kézből juthatnak információkhoz a legjobb gyakorlatok megismerésének és hazai átültetésének céljával. 

A.3 Környezet- és természetvédelmi LIFE support team létrehozása (AM)

Az Agrárminisztérium (AM) érinttet főosztályai (Környezetfejlesztési, Természetmegőrzési és Gazdálkodási Főosztály) a projekt teljes időtartamára 1-1 fő szakmai végzettséggel rendelkező szakembert alkalmaz a projekt feladatinak ellátása céljából.

Az új munkatársak (2 projekt koordinátor, 1 projekt asszisztens) feladata a technikai és szakmai tanácsadás a pályázók részére, ezáltal segítve a nemzeti kapcsolattartó funkciók erősítését a pályázók felé. A projekt koordinátorok feladata a projektbe tervezett releváns akciók végrehajtása, a partnerek akcióinak végrehajtásához szükséges szakmai véleményezés biztosítása. A projekt asszisztensi munkakörben dolgozó munkatárs feladata a projekt pénzügyi adminisztrációja az FM akciók kapcsán.

A szakmai támogatás erősítésének eredményeként több és sikeresebb LIFE pályázat elkészítését várjuk.

A.4 Környezetvédelmi, természetvédelmi és klímapolitikai projekt adatbázisok létrehozása, lehetővé téve a LIFE eredmények jobb felhasználását (AM)

A kapacitásépítési pályázatban összeállítandó hazai LIFE adatbázis célja, hogy tájékoztatást nyújtson a potenciális pályázók számára az eddigi hazai LIFE projektekről (adatok, akció leírások, elérhetőségek, térképes keresés stb.), valamint a leendő partnerek keresésében is segítséget nyújthat. Tervezzük továbbá, hogy a projekt megvalósítások során elért eredményeket, indikátorokat, tapasztalatokat összesítve továbbítjuk a döntéshozók felé, ezzel segítve a további szakmai munkát. Az adatbázis mindenki számára elérhető a LIFE kapacitásépítési projekt honlapján.

A.5 Környezet- és természetvédelmi tanulmányutak (AM)

A szakmai tanulmányutak keretében a külföldi sikeres LIFE pályázók felkérésének elsődleges célja a tapasztalatszerzés, a jó gyakorlatok megismerése, a szakmai és technikai információk összegyűjtése, melyeket a hazai potenciális pályázók számára a projekt keretén belül megvalósuló tréningek során fogunk ismertetni. A tanulmányutak tervezett célországai Spanyolország, Finnország és Lengyelország.

A.6 Környezet- és természetvédelmi tematikus képzések (AM)

A tervezett 10 tematikus tréning segítséget nyújt a pályázók számára a projektek eredményes benyújtásához. A tréningek során a pályázók igényeit is figyelembe véve alakítjuk ki a megvitatásra kerülő főbb témaköröket, mely mellett a résztvevők tájékoztatást kapnak a LIFE program témáiról, új típusairól, betekintést nyernek a sikeres tagállamok eredményes projektjeibe. A rendezvények a kapcsolatépítésre és a partnerkeresésre is alkalmat adnak. A pályázóktól érkező korábbi visszajelzések szerint az új LIFE program feltételrendszere nem egyértelmű, a változtatások nem világosak, vagyis a pályázók ezeknek a kérdéseknek a tisztázását, illetve a jó gyakorlatra vonatkozó példák bemutatását is várják a nemzeti kapcsolattartóktól (pl. teljesítménymutatók, megismételhetőség, hasznosíthatóság, társadalmi-gazdasági hatásokra és az ökoszisztéma-szolgáltatásokra vonatkozó önálló intézkedések stb.), ezekre kitérünk a tréningek során.

A.7 Capacity Building (CB) networking workshop (AM)

A Capacity Building networking workshop a kapacitásépítést megvalósító tagállamok számára rendezett, a közös tudásmegosztásra és tapasztalatcserére építő esemény. A projektet megvalósító tagállamok az egymástól szerzett tapasztalatok segítségével még hatékonyabban tudnak részt venni a LIFE programban, beleértve közös, nemzetközi pályázatok benyújtását is.

A.8 Pályázati-tanácsadói LIFE Support team kialakítása és általános, valamint pénzügyi LIFE helpdesk működtetése mindkét alprogramra vonatkozóan (MFK)

A LIFE support team és a LIFE pénzügyi helpdesk feladatok ellátása mindkét alprogramra vonatkozóan. Tanácsadási tevékenységük eredményeként - különösen a pénzügyi és általános kérdésekben - növekszik a megfelelő információkkal rendelkező pályázók köre.

A.9 LIFE pályázati dokumentumok fordítása a potenciális pályázók számára (MFK)

A LIFE dokumentumok magyar nyelvre történő fordítása a program szélesebb körben történő megismerését is lehetővé teszi. Az angol nyelvű útmutatók lefordítása segíthet áthidalni a pályázatok benyújtását is hátráltatható nyelvi akadályokat, mely egyúttal a szakmai kifejezések, fogalmak és szabályok jobb megismerhetőségét segíti elő.

A.10 Klímapolitikai tematikus tréningek (ITM)

Az ITM-ben évi három alkalommal, alkalmanként 25-40 fő részvételével megrendezésre kerülő „LIFE Klímapolitikai Tréningek” célja a LIFE programmal kapcsolatos általános tájékoztatás, tudatosságnövelés és a legjobb gyakorlatok megismertetése a potenciális pályázókkal hazai és külföldi előadók segítségével. Az LCT célja, hogy a tréningek eredményeként több és jobb minőségű projektjavaslat kerüljön beadásra a LIFE Éghajlat-politika Alprogram kiemelt területein.

A.11 MFK tanulmányútjai különös tekintettel az A.2 és A.5 akciókhoz kapcsolódó pénzügyi és általános kérdésekre (MFK)

A két minisztériummal együttműködve, 2 helpdesk munkatárs is részt vesz a tanulmányutakon az A.2 és A.5 akciókhoz kapcsolódóan.

B.- A projektakciók hatásának nyomon követése

B.1 A LIFE kapacitásépítés projekt hatásainak értékelése és mérése (MFK)

Az akció keretében fel kívánjuk mérni a kiinduló állapotot, majd három követő felméréssel monitorozni fogjuk a Kapacitásépítési Projekt eredményességét. Így a projekt tevékenységek hatékonysága és hatásai összemérhetőek lesznek a projekt kezdeti és a célzott mutatók állapotával. A projekt intézkedések hatásait a korábban meghatározott célzott problémák viszonyában tervezzük mérni.

C. - Kommunikációs és információterjesztő akciók

C.1 A LIFE Program információs weboldalának kialakítása és gondozása (MFK)

A kifejezetten a projekt számára készült LIFE honlap és social media platformok (pl. a facebook és twitter) aktív használata elősegíti a LIFE programmal kapcsolatos gyors információáramlást, ezáltal hatékonyan elérhetők lesznek a projektben érdekelt felek. Az anyanyelvű információk segítik majd a potenciális pályázókat és a lakosságot, hogy az érdeklődési körüknek megfelelő LIFE pályázati kiírásokat, rendezvényeket, híreket találjanak a LIFE programról, illetve eddigi sikeres projektekkel is megismerkedhetnek.

C.2 Információs napok szervezése (MFK)

Az évente megrendezésre kerülő LIFE információs nap révén a lehetséges pályázók köre bővül. A személyes találkozásoknak köszönhetően várhatóan több érintett csatlakozik LIFE projekt konzorciumokhoz.

C.3 Pályázatíró és projektmenedzsment workshopok szervezése (MFK)

Valamennyi természet-, környezetvédelemmel és klímapolitikával kapcsolatos témában a pályázati útmutató hatékony értelmezésének elsajátítása, az esetlegesen nehézséget okozó részek egyértelmű és egységes értelmezése leendő pályázók körében. Ezáltal a résztvevők tájékoztatást kapnak a pénzügyi szabályozási és LIFE programmal kapcsolatos témákban, továbbá a gyakran ismételt kérdésekről (GYIK) is lesz szó.

C.4 Szórólapok megjelentetése (MFK)

A megjelentetett 2000 db szórólap révén szélesebb körben megismerik a potenciális pályázók a LIFE program célját, profilját, főbb jellemzőit, tematikus prioritásait.

C.5 Információterjesztésre szolgáló eszközök (MFK)

A projekt megjelenési lehetőségei során ezek az eszközök ráerősítenek arra, hogy a LIFE program természet-, környezetvédelemmel és klímapolitikával kapcsolatos témái egyre ismertebbé váljanak. A különböző rendezvényeken e termékek elősegítik a pályázók tájékozódását, hogy a LIFE programmal kapcsolatos kérdéseikkel kihez fordulhatnak, kik a nemzeti kapcsolattartók, és a LIFE Support Team-et hogyan érhetik el.

D. - Projektmenedzsment és a projekt előrehaladásának nyomon követése

D.1 Projektmenedzsment és Irányító Bizottság (ITM)

A három Konzorciumi Partnerszervezet (ITM, AM, MFK) LIFE programmal foglalkozó munkatársaiból álló, 15 fős Irányító Bizottság (IB) havi rendszerességgel ülésezik az ITM-ben. Az Irányító Bizottság üléseinek levezetése a Konzorciumvezető vagy a Projektvezető feladata. Az IB üléseken a partnerek beszámolnak egymásnak a projektakciók szakmai és pénzügyi végrehajtásának előrehaladásáról, valamint itt zajlik a közös események tervezésének összehangolása is.

D.2 Projekt audit (ITM)

A kapacitásépítési projekt könyvvizsgálatát legkésőbb minden, a pályázatban és a Támogatási Szerződésben foglalt pályázati szakasz lezárulásakor, a magyar és nemzetközi számviteli szabályokra tekintettel végezzük el.

D.3 “After LIFE” terv (ITM)

A 2018-as év során kidolgozásra kerül egy ún. “After LIFE” Terv annak érdekében, hogy lefektessük, miként szeretnénk fenntartani, folytatni és fejleszteni a projektakciókat és azok eredményeit. A további tapasztalatcsere ösztönzése érdekében a projekt végrehajtásának lezárulását követően is fenntartjuk a magyar LIFE honlapot, és az egyéb közösségi csatornákat egyaránt, törekszünk a munkatársaink megtartására és létrehozunk egy LIFE Alumni Csoportot.