English Utolsó frissítés: 2021-04-20
segítség keresés English

Frisítés dátuma: 2021-04-20

hun eng Utolsó frissítés: 2021-04-20 kapcsolat gyik Segíthetünk? Önerő-támogatás
25 éves a LIFE program

LIFE kapacitásépítési pályázat Magyarországon projekt

Innovációs és Technológiai Minisztérium

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (a továbbiakban: ITM) alapvetően a közlekedésért, energiaügyért, kiemelt közszolgáltatásokért és fejlesztés- és klímapolitikáért felelős központi államigazgatási szerv, mely feladatkörében többek között a klímapolitikai stratégia kidolgozásáért, ezzel kapcsolatos nemzeti és nemzetközi jogi kötelezettségek teljesítéséért felel.

Erre tekintettel az ITM egyik kiemelt céljának tekinti a hazai éghajlat- és környezetvédelmi projektek támogatását, melynek érdekében folyamatosan tájékoztatja a magánszféra képviselőit a legújabb Európai Uniós és hazai pályázati támogatási lehetőségekről, így többek között az Európai Bizottság környezetvédelmi és éghajlat-politikai programjáról (a továbbiakban: LIFE Program), melynek megvalósítása során a LIFE Program Éghajlat-politika Alprogrammal kapcsolatos szakterületi, szakmai feladatokat látja el.

A LIFE Éghajlat-politikai Alprogramjának koordinálásáért az NFM szervezetén belül a Klímapolitikai Főosztály felelős a 33/2014. (X. 10.) ITM utasítás 2. függeléke alapján. A megnövekedett LIFE pályázati igény és a LIFE Program két alprogramjának merőben eltérő szaktudást igénylő volta miatt 2014. január 1. óta a LIFE Program Környezetvédelmi Alprogramja vonatkozásában az Agrárminisztérium, míg Éghajlat-politikai Alprogramja vonatkozásában az NFM látja el a pályázatkoordinálási, tanácsadási feladatokat.
Az azóta eltelt időszakban az NFM ellátta a LIFE Éghajlat-politika Alprogramért felelős nemzeti kapcsolattartói feladatokat, részt vett a LIFE Bizottság munkájában, felelt az online és offline információterjesztésért és számos pályázat beadását segítette elő 2014-ben. Emellett a minisztérium átfogó tapasztalattal rendelkezik más európai uniós finanszírozási programok, így például a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program, valamint Környezet és Energia Operatív Program terén.
Fő céljaink:
1. A pályázás folyamata során fellépő nehézségek azonosítása és felszámolása, melynek révén több sikeres LIFE pályázat valósulhat meg.
2. A LIFE-ban lévő lehetőségek kapcsán az érdekeltek tájékoztatása és támogatása a pályázatírási készségeik fejlesztésében, ami több innovatív és sikeres projekt kialakítását teszi lehetővé.
3. Innovatív megközelítéseken alapuló közös megközelítések kialakítása és terjesztése, ami jobb projektjavaslatokat generálhat összhangban a nemzeti stratégiáinkkal, így érve el környezeti és gazdasági hasznot egyaránt, valamint a más EU alapokkal való kiegészítő jelleg előmozdítását.
4. Az érdekeltek együttműködésének ösztönzése a tapasztalatcsere előmozdítása által, annak érdekében, hogy jobb, innovatívabb projektek születhessenek.
5. Egy széleskörű rálátás által össze tudjuk kapcsolni a potenciális pályázókat, miközben hatékonyan tudjuk ösztönözni magyar integrált projektek beadását és LIFE pénzügyi eszközök (ún. FI-k) felhasználását.
6. Hatékony LIFE támogató csoportok létrehozása, amelyek biztosítják a hatékony tájékoztatást, képzést és projektmenedzsment támogatást mindhárom tematikus területen.
Amennyiben pályázatot kíván benyújtani a 2016-os LIFE Program keretében, illetve további tájékoztatásra van szüksége a pályázati lehetőséggel kapcsolatban, a LIFE Éghajlat-politika Alprogramért felelős nemzeti kapcsolattartója, Kovács Barbara (e-mail: barbara.kovacs@itm.gov.hu), illetve a LIFE Klímapolitikai Csapat (e-mail: lifeclimate@itm.gov.hu) szívesen áll rendelkezésére.

 

ÉGHAJLAT-POLITIKA

Kovács Barbara - LIFE NCP

Tel: +36 1 896 3129

E-mail: barbara.kovacs@itm.gov.hu