English Utolsó frissítés: 2024-07-10
segítség keresés English

Frisítés dátuma: 2024-07-10

hun eng Utolsó frissítés: 2024-07-10 kapcsolat gyik Segíthetünk?
25 éves a LIFE program

Tudástár

Önerő-támogatás

A nemzeti önerő-támogatási alap

A Kormány támogatni kívánja azon magyarországi szervezeteket, amelyek – akár koordináló, akár társult kedvezményezettként – LIFE pályázatot nyújtanak be. Ennek érdekében 2017-ben létrehoztuk a nemzeti önerő-támogatási alapot, amely lehetőséget biztosít LIFE projektek önerejének támogatására. Az alap létrehozásáról szóló döntést a 1072/2017. (II. 10.) Korm. határozat tartalmazza.

Az önerő-támogatásra olyan magyarországi szervezetek nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek a LIFE Környezetvédelem alprogram vagy Éghajlat-politikai alprogram kiemelt területeinek egyikén LIFE pályázat benyújtását tervezik koordinálóként vagy partnerként. Az illetékes tárcák minden évben az adott költségvetési évre rendelkezésre álló keretösszeg erejéig ítélnek meg támogatási összeget, amely az önerő ~50%-a.

A Környezetvédelem alprogram kétlépcsős benyújtási rendszerében a támogatási kérelmet a projektkoncepció előtt kell megküldeni. A miniszteri társfinanszírozói nyilatkozatok kiadására vonatkozó döntés a második körös beadásnál a beérkező projekttervek szakmai tartalma és a rendelkezésre álló forráskeret együttes figyelembevételével történik. A támogatás odaítélésénél az irányadó szempont az Európai Unió környezetvédelmi és éghajlat-politikai céljainak, a LIFE program célkitűzéseinek, illetve a nemzeti szakpolitikai céloknak való megfelelés. Az egyedi támogatási igénnyel kapcsolatos döntésről a miniszteri döntést követően kapnak tájékoztatást a pályázók a LIFE pályázatok második körös beadási határideje előtt.

Az önerő-támogatási kérelem benyújtása szakterületenként történik az alábbiak szerint:

Környezetvédelmi témájú pályázatok

1.      lépcső: Koncepció benyújtása

A környezetvédelmi témájú pályázatok támogatási kérelmét az Agrárminisztérium Környezetfejlesztési és -stratégiai Főosztályának címezve kell megküldeni elektronikus úton a lifeenvironment@am.gov.hu email címre az alábbi dokumentumokkal együtt:

A)    támogatási kérelem, amely tartalmazza a kérelmező szervezet adatait (a kérelmező neve, székhelye, adószáma, képviseletre jogosultja), valamint a kért összeget, mely első körben az önerő maximum 50%-a lehet,

B)    egyoldalas magyar nyelvű összefoglaló;

C)    biztosítva a láthatóság beállítását az NCP számára az eProposal rendszerben.

Határidő: projektkoncepciók benyújtási határideje előtt legkésőbb egy héttel.

2.      lépcső: Teljes pályázati anyag benyújtása

A szakmai szempontú véleményezéshez az önerő támogatást igénylőnek legkésőbb egy hónappal a beadás előtt a Környezetfejlesztési és -stratégiai Főosztálynak címezve elektronikus úton a lifeenvironment@am.gov.hu email címre az alábbi dokumentumokat kell benyújtania:

A)    egyoldalas magyar nyelvű összefoglaló a LIFE pályázatról,

B)    költségterv (sablon alapján);

C)    biztosítva a láthatóság beállítását az NCP számára az eProposal rendszerben.

Természetvédelmi témájú pályázatok

1.      lépcső: Koncepció benyújtása

A természetvédelmi témájú pályázatok támogatási kérelmét az Agrárminisztérium Természetmegőrzési Főosztály vezetőjének címezve kell megküldeni elektronikus úton a lifenature@am.gov.hu email címre az alábbi dokumentumokkal együtt:

A)    támogatási kérelem, amely tartalmazza a kérelmező szervezet adatait (a kérelmező neve, székhelye, adószáma, képviseletre jogosultja), valamint a kért összeget,

B)    egyoldalas magyar nyelvű összefoglaló;

C)    biztosítva a láthatóság beállítását az NCP számára az eProposal rendszerben.

Határidő: projektkoncepciók benyújtási határideje előtt legkésőbb egy héttel.

2.      lépcső: Teljes pályázati anyag benyújtása

A szakmai szempontú véleményezéshez az önerő támogatást igénylőnek legkésőbb egy hónappal a beadás előtt a Természetmegőrzési Főosztály vezetőjének címezve elektronikus úton a lifenature@am.gov.hu email címre az alábbi dokumentumokat kell benyújtania:

A) a támogatási kérelemhez szükséges 6/2018. (XII. 17.) AM utasítás 52. § (1) bekezdése szerint előkészített dokumentumok:

  • a kérelmező neve, székhelye, adószáma, bírósági bejegyző okirat száma, bankszámlaszáma,
  • a kérelmező szakmai tevékenységének rövid bemutatása,
  • a támogatással elérni kívánt cél, feladat egyértelmű és kellően részletes meghatározása, a megvalósítás leírása ütemezéssel együtt és felelős megnevezésével,
  • részletes költségterv, amely tartalmazza a megvalósítani kívánt feladat, elérni kívánt cél teljesítéséhez szükséges összköltséget, részletezve a saját forrás, egyéb forrás vagy támogatás felhasználásának, valamint az igényelt támogatás felhasználásának összegét, továbbá az igényelt támogatás felhasználásának időbeli ütemezését (sablon alapján)
  • a finanszírozás módja, figyelemmel az Ávr. 87. §-ában foglaltakra,
  • igény esetén a támogatási előleg összege, százalékos aránya és
  • a kérelmező arra vonatkozó nyilatkozata, hogy visszaigényli-e a támogatás terhére elszámolandó számlák áfatartalmát vagy nem.

B) részletes pályázati anyag

C) egyoldalas összefoglaló a LIFE pályázatról.

Éghajlat-politikai témájú pályázatok

Az éghajlat-politikai témájú pályázatok támogatási kérelmét az Innovációs és Technológiai Minisztérium háttérintézményének, a Nyugat-Balkáni Zöld Központ Nonprofit Kft.-nek címezve kell megküldeni a projektkoncepcióval együtt a wbgc@wbgc.hu elérhetőségre jellemzően május első napjaiban. Az önerő-támogatási igényléshez szükséges mintadokumentumok (önerő-kérelem összefoglaló, önerő-kérelem nyilatkozat, önerő-támogatási költségterv, aláírási címpéldány stb.) a felhívással egyidejűleg (jellemzően március végén-április elején) megküldésre kerülnek. Amennyiben nem volt címzettje a felhívásnak, de szeretne LIFE CLIMA önerő-támogatásra pályázni, a mintadokumentumokkal kapcsolatban érdeklődjön a wbgc@wbgc.hu-n keresztül!

 

A nemzeti önerő-támogatás koordinálását (az Éghajlat-politikai alprogram kivételével) a nemzeti kapcsolattartók végzik:

A LIFE Környezetvédelem alprogram nemzeti kapcsolattartói:

Környezetvédelmi témájú pályázatok

Szijártó Ágnes

E- Tel.: +36 1 795 5763

E-mail: agnes.szijarto@am.gov.hulifeenvironment@am.gov.hu

Természetvédelmi témájú pályázatok

Sashalmi Éva

Tel.: +36 1 896-3149

E-mail: lifenature@am.gov.hu

A LIFE Éghajlat-politika alprogram nemzeti kapcsolattartója:

Kovács Barbara

E-mail: barbara.kovacs@itm.gov