Utolsó frissítés: 2020-11-25

Frisítés dátuma: 2020-11-25

hun eng Utolsó frissítés: 2020-11-25 kapcsolat gyik Segíthetünk? Önerő-támogatás
25 éves a LIFE program

Hírek

Új hazai pályázati sikerek a LIFE Éghajlat-politika alprogramban: LIFE-CLIMCOOP projekt

Szeptemberben indult a második magyar koordinálású projekt a LIFE Éghajlat-politika alprogram keretében. 

Az éghajlatváltozás elkerülhetetlen hatásaihoz való alkalmazkodás, valamint a hatások csökkentése érdekében szükséges a cselekvési lehetőségek feltérképezése és a konkrét együttműködések révén mintaértékű lépések megtétele a városok és az ipari övezetek között.

A LIFE-CLIMCOOP projekt általános célja olyan köz- és magánszféra közötti partnerség, városi és vállalati együttműködés fejlesztése, tesztelése és disszeminációja, amelynek során az érdekelt felek kollektíven lépnek fel a helyi éghajlati kockázatok csökkentése érdekében, valamint lépéseket tesznek a sérülékeny városi és vállalati területek közös klímaalkalmazkodásának erősítése céljából a régióban, Magyarországon és Kelet-Európa hasonló társadalmi-gazdasági adottságú területein.
Partnerség: A projekt során a fenti együttműködés Kazincbarcika város és a BorsodChem Zrt. között jön létre, az együttműködést támogató konzorciumi partnerekkel kiegészülve: Miskolci Egyetem Kémiai Intézet, MBFSZ Nemzeti Alkalmazkodási Központ Főosztály, KÖVET Egyesület a Fenntartható Gazdaságért, valamint GeoGold Kárpátia Kft. A projekt koordináló kedvezményezettje a Miskolci Egyetem.

A projekt keretében elkészül Kazincbarcika és a BorsodChem Zrt. közös alkalmazkodási klímastratégiája, amely éghajlatváltozási sérülékenységvizsgálaton alapul. Létrejön egy módszertani útmutató, valamint egy online alkalmazkodási jógyakorlat gyűjtemény, amelyek a közös alkalmazkodási klímastratégiák kidolgozási gyakorlatának replikációját segítik majd elő más önkormányzatok és ipari vállalatok számára hazánkban és az EU területén.

Kazincbarcika és a BorsodChem Zrt. együttműködési mechanizmusokat dolgoz ki és működtet az éghajlatváltozással kapcsolatos intézkedések előmozdítására. Az éghajlatváltozási platformot koordináló szervként hozzák létre, a klímatudatosság és a tudásbázis növelése érdekében jövőkutató csoportot (Future Research Group) alakítanak, valamint egy egyedülálló klímaalapot fognak indítani a helyi kisléptékű olcsó adaptációs intézkedések támogatására.

Kisléptékű természetalapú adaptációs intézkedések megvalósítása érinti az esővíz gazdálkodást, a városi zöldfelületek bővítését, zöldtetők létesítését, a korábbi ipari területek többfunkciós alkalmazkodási eszközökké alakítását, ökológiai folyosók létrehozását, valamint a városi öntözési terv klímaszempontú frissítését.

Kifejlesztésre és tesztelésre kerülnek intelligens alkalmazkodási eszközök az alkalmazkodó-képesség és a lakosság tudásbázisának növelése érdekében, elkészül a város és a BorsodChem közös hőségriadó terve.
A különböző származású szürkevizek (ipari szennyvíz, települési csapadékvíz, kezelt települési szennyvíz) újra felhasználására, a BorsodChem Zrt. vízfelhasználásának optimalizálására egy prototípust fejlesztenek ki, amely hosszú távon, a projekt időszak során kipróbált megoldások nagyléptékű alkalmazásával elősegíti a Sajóból ipari célokra történő vízkivétel csökkentését is.
Felhasználják majd a létrejött vízgazdálkodási modellt, amely egy alkalmazkodási együttműködési gyakorlat a projekt eredményeinek replikálására (hazánkban és az EU-ban), elősegítve ezáltal további köz-, és magánszféra közötti partnerség kialakulását, létrejöttét.

A projekt a végrehajtási tevékenységek mellett széleskörű oktatási, tudásátadási, valamint a projekt eredményeit széles körben ismertető kommunikációs és disszeminációs tevékenységekkel is kiegészül. A projekteredmények előrehaladását, valamint a környezeti, társadalmi és gazdasági hatások nyomon követését széleskörű monitoringtevékenység biztosítja majd a projekt során és az utánkövetési időszakban is.

Forrás: a Miskolci Egyetem sajtóközleményeKapcsolódó tartalmak

LIFE hírek2017.03.23.

LIFE NCP tréning, 2017

LIFE hírek2020.01.13.

Hírek az új LIFE rendelet tervezetről

LIFE hírek2018.11.23.

A kerámiák klímabaráttá tétele