English Utolsó frissítés: 2021-04-20
segítség keresés English

Frisítés dátuma: 2021-04-20

hun eng Utolsó frissítés: 2021-04-20 kapcsolat gyik Segíthetünk? Önerő-támogatás
25 éves a LIFE program

Hírek

Olaszországi tanulmányút

A "LIFE kapacitásépítés Magyarországon" című projekt keretében a LIFE természetvédelmi csapat képviseletében Bokor Veronika, Demeter András, dr. Varga Ildikó és Dedák Dalma Zsuzsanna 2018. április 17. és 24. között olaszországi tanulmányúton vett részt. A tanulmányút során 9 projektet ismerhettek meg, valamint betekintést nyerhettek az olasz nemzeti kapcsolattartók munkájába is.

2018.04.18.

SILIFFE (LIFE14 NAT/IT/000809)

Elsőként az Ente Parco Naturale Regionale del fiume Sile parkvédelmi hatóságot látogatták meg Trevisoban.  Projektjük fő célja a Sile folyó ökológiai hálózatának megerősítése. Ennek elérése érdekében a következő fő tevékenységeket végzik: Regionális Környezetvédelmi Terv megismertetése a gazdálkodókkal, élőhelyfejlesztés (fa műtárgyak elhelyezése a partvonalon, kőágy, meder oldalának megerősítése kókuszrosttal, halak ívásának elősegítése lyukas téglák kihelyezésével), inváziós fajok csapdázása, kiszedése, valamint védőzóna kialakítása a folyó mentén: fehér fűz, kőris, éger fákkal, melyek 5 év alatt felnőve egyfajta pufferként és árnyékolóként is szolgálnak.

A technikai részleteken túl megosztották projektmenedzsmentre vonatkozó tapasztalataikat is. Javasolták a koordinálást 2-3 fő technikai szakértőre, megfelelő számú speciális tudással rendelkező szakértőre és 1-2 tapasztalt projekt menedzserre bízni; a logikai keretmátrix alkalmazását; valamint kiemelték a kellően bő időkeret betervezésének fontosságát.

RISORGIVE (LIFE14 NAT/IT/000938)

Délután a Csapat a Bressanvido község által koordinált projektet látogatta meg. A LIFE Risorgive projekt átfogó célja a "zöld infrastruktúra" (például a források és csatornák hálózata) helyreállítása a község területén. A projekt megvalósításába bevonnának magánvállalkozásokat (például gazdálkodókat) és nonprofit szervezeteket (például önkéntes csoportokat, vadász-, horgász egyesületeket) is. A magyar delegáció számára tanulságos volt látni, hogy egy kis község is sikerrel élhet a LIFE programban rejlő lehetőségekkel, viszont elismerték, hogy érdemesebb lett volna egy szűkebb partnerséget kialakítani, mivel komoly nehézséget okoz a sok partner munkáját összehangolni.

2018.04.19.

EREMITA (LIFE14 NAT/IT/000209)

Az EREMITA projektet koordináló Regione Emilia-Romagna (regionális hatóság) a nemzeti park területén fogadta a magyar delegációt.

A projekt fő célja 4 védett ízeltlábú faj (a remetebogár, egy csíkbogár faj, havasi cincér és egy szitakötő faj) helyi állományának növelése a jelenlegi élőhelyük bővítése, új élőhelyek létrehozása, az élőhelyek közti kapcsolat javítása, valamint ex-situ szaporításuk (remetebogár+csíkbogár esetében) és kitelepítésük révén.

Az előadás és a későbbi beszélgetések során (saját példájuk alapján) javasolták az egyszerűbb, logiskusan felépített, átlátható, regionális vagy helyi szintű projektötlet kidolgozását, valamint ezzel összefüggésben az alapállapot pontos ismeretének fontosságára is felhívták a figyelmet.

2018.04.20.

ANTIDOTO (LIFE07 NAT/IT/000436) és PLUTO (LIFE13 NAT/IT/000311)

Az erre a napra tervezett 4 projekt megsimerése Assergi-ben kezdődött. Az előadások és a kérdés-válasz szekció után a projektek képviselői terepen mutatták be az ANTIDOTO és PLUTO, majd a PRATERIE és EX-TRA projektek érdekesebb részleteit.

Az előbbi két projekt a nagyragadozók nem-természetes elhullásának fő okára, a mérgezésre fókuszál. A projekteket koordináló szervezet az Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. Az ANTIDOTO projekt fő célja olyan innovatív intézkedések kidolgozása volt, mellyel a tudás növelése mellett a vadon élő állatok mérgezésének gyakorlatát is vissza lehet szorítani. Emellett a közigazgatási szervek tudatosságát és ismeretét is szerették volna növelni a témában. Az erre épülő PLUTO projekt fő célja a medve, farkas és a dögevők megőrzése olyan intézkedések végrehajtásával, melyek megelőzik és harcolnak a méreg-csalik illegális használatával Olaszországban. Ezt a későbbi terepi részben is bemutatott Antipoison Dog Unit (ADU – Mérgezés-elleni kutyás egység) rendszeres és rendkívüli járőrözéseivel tervezik megvalósítani. Ezek a járőrözések segíthetnek a probléma jelenlétének, nagyságát és jellemzőinek megismerésében, a méreg-csalik használata mögötti motivációk megértésében, valamint enyhítik a méreg-csalik hatását a vadon élő fajokra a csalik és a tetemek gyors megtalálása és eltávolítása révén. Ezeken kívül a szisztematikus ellenőrzések elriasztják a potenciális mérgezőket. Az előadást követően terepen is bemutatták egy kutyás egység munkáját.

LIFE PRATERIE (LIFE11 NAT/IT/000234) és EX-TRA (LIFE07 NAT/IT/000502)

A PRATERIE és EX-TRA projektek esetében a koordináló szervezet szintén a Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga. Az előbbi projekt különböző, hegyi réteken található élőhelyek helyreállítását célozta meg a megfelelő legeltetési gyakorlat terjesztésével és a turizmus korlátozásával.

Az EX-TRA projekt a nagyragadozók és a velük egy területen élő emberek (pl. gazdálkodók) békés együttélését segíti elő. Ezt az érdekcsoportok felkeresésén, tudásuk bővítésén, valamint a kármegelőzés különböző eszközeinek népszerűsítésén keresztül igyekeztek megvalósítani. A nagyragadozók (pl. farkas, medve) a hegyi legelőkön gyakran okoznak anyagi károkat a gazdálkodóknak a könnyebben elejthető háziállatok (pl. juhok, szarvasmarhák) zsákmányolásával. Az ilyen jellegű károk megelőzésére érdemes pásztorkutyákat tartani és/vagy különböző kerítésrendszereket alkalmazni a legelőállatok védelmére. A délutáni bemutatón a magyar delegáció saját szemével is láthatta ezeket a példákat.

2018.04.23.

A tanulmányút utolsó napján az olasz LIFE nemzeti kapcsolattartók fogadtak a Csapatot a Környezetvédelmi Minisztériumban, Rómában. Feladatkörük többnyire az alábbiakból tevődik össze:

  • LIFE programmal kapcsolatos Helpdesk,
  • technikai segítségnyújtás a pályázatok kidolgozásában,
  • projekt-partnerkereső működtetése,
  • útmutatók fordítása olasz nyelvre,
  • évente több rendezvény szervezése (pl. információs nap, pályázatíró workshop), részvétel más rendezvényeken is,
  • projektlátogatások,
  • projektek eredményeinek terjesztése,
  • önálló honlap üzemeltetése, havonta egy példaértékű projekt kiválasztása és ismertetése (“Project of the month”)
  • egyéb EU-s pénzügyi programok ismerete, segítségnyújtás ezeknek a LIFE programmal való összehangolásában.

A nemzeti kapcsolattartók munkájának bemutatása után még két projektet, a RICOPRI-t (LIFE09 NAT/IT/000118) és a LIFE U-SAVEREDS-et (LIFE13 BIO/IT/000204) mutatták be a projektek képviselői. Az előbbi projekt Appeninekben található 3 Natura 2000 gyepterület és a hozzájuk kötődő lepkefajok megőrzését tűzte ki céljául a megfelelő élőhely-kezelés és a helyiek tudatosságának növelésén keresztül. A LIFE U-SAVEREDS projekt célja az őshonos vörös mókus védelme az egyre terjedő, inváziós, szürke mókus eltávolításán keresztül, ami kiszorítaná a vörös mókust. Mivel a szürke mókusok gyakran emberek által látogatott helyeken (pl. parkokban) szaporodtak el leginkább, fontos része volt a projektnek a lakosság tájékoztatása. A kedvesnek tűnő szürkemókusok eltávolítását komoly feladat volt megvalósítani és kommunikálni. Stratégiájuk a pozitív megközelítés (pl. a negatívnak tűnő akcióknak a pozitív hatásait hangsúlyozták) volt a kommunikációban, ami példa lehet a hasonló, inváziós fajokkal szembeni fellépések tervezésénél hazánkban is.

Az útról készült képek honlapunkon a Képgalériában tekinthetők meg.