English Utolsó frissítés: 2023-09-18
segítség keresés English

Frisítés dátuma: 2023-09-18

hun eng Utolsó frissítés: 2023-09-18 kapcsolat gyik Segíthetünk?
25 éves a LIFE program

Hírek

Új cselekvési terv segíti a régiókat a biológiai sokféleség védelmében és a természetvédelemben rejlő gazdasági lehetőségek kiaknázásában

A madárvédelmi és az élőhelyvédelmi irányelvek alapos értékelését követően az Európai Bizottság elfogadta a Cselekvési terv a természetért, az emberekért és a gazdaságért c. dokumentumot.

A cselekvési terv célja a természetvédelmi irányelvek végrehajtásának javítása, és ezáltal a 2020-ra vonatkozó uniós biodiverzitási célok eléréséhez való hozzájárulásuk növelése.

A cselekvési terv négy kiemelt területet céloz meg 15 konkrét intézkedéssel. A legtöbb intézkedésre 2017-ben kerül sor, hogy a Bizottság jelentést tudjon tenni a végrehajtásukról a jelenlegi mandátumának 2019-ben történő lejárta előtt. A közleményben található táblázat áttekintést nyújt ezekről az intézkedésekről.

A LIFE természeti és biológiai sokféleséggel kapcsolatos projektek - más uniós finanszírozási eszközökkel szemben, beleértve a kommunikációs és tájékoztatási tevékenységeket is - magas ár-érték arányt nyújtanak, és sokkal szélesebb körű intézkedéseket támogathatnak a Natura 2000 hálózatok kezelésével és helyreállításával kapcsolatban. Ezenkívül a 2014-2020-ra vonatkozó LIFE-rendelet finanszírozási lehetőségeket biztosít a Natura 2000 hálózat kezelésére és az integrált projektekhez való nagyobb koherencia érdekében, feltéve, hogy végrehajtják a PAF-et (Prioritised Action Framework, Priorizált Intézkedési Terv). Az Országos Natura 2000 Priorizált Intézkedési Terv elérhető itt.

Az új cselekvési terv lehetővé teszi a természet és a biodiverzitás megőrzését támogató projektekre elkülönített LIFE-költségvetés 10%-os növelését, miközben a LIFE-program általános költségvetési kerete változatlan marad.

Ezenkívül a cselekvési terv további kísérleti projekteket támogat, amelyek kifejezetten a földtulajdonosok és a földhasználók céljaira irányulnak, és amelyek jelentős mértékben hozzájárulnak a LIFE program (2017-2019) keretében a Natura 2000 hálózati helyszíneken a magánterületek védelmére szolgáló eszközök alkalmazhatóságának teszteléséhez.

A cselekvési tervben egyéb LIFE-finanszírozású intézkedéseket is előirányoznak, mint például az Európai Szolidaritási Hadtest felhívására (ESC) vonatkozó LIFE előkészítő projektek. Az ESC révén a Bizottság segítséget fog nyújtani ahhoz, hogy a fiatalok közvetlenül részt vehessenek a természet megőrzésében, és értékes szakmai tapasztalatokat szerezzenek.

A cselekvési tervet részletesen az Európai Bizottság, a Régiók Bizottsága és a máltai elnökség által közösen rendezett, 2017. június 6-án Brüsszelben tartott konferencián ismertetik.

 

A mostantól 2019-ig végrehajtandó 15 fellépés négy elsőbbségi területre irányul (szerk.: a sajtóközlemény kivonata):

Hatékonyabb iránymutatás és az ismeretek bővítése, valamint a tágabb társadalmi-gazdasági célkitűzéseknek való jobb megfelelés biztosítása

  • A Bizottság segíteni fogja a tagállamokat abban, hogy hatékonyan hajtsák végre a jogszabályokat és gazdasági előnyhöz is jussanak. Az engedélyezési eljárásokra, a fajok védelmére és a velük való gazdálkodásra vonatkozó útmutatásokat frissíteni és köröztetni fogjuk, majd aktívan ösztönözzük alkalmazásukat, valamint ágazatspecifikus tájékoztatókat készítünk olyan fontos témákról, mint például a szélenergia, a vízenergia és az akvakultúra. Szintén útmutató készül az ökoszisztéma-szolgáltatások figyelembevételéről a döntéshozatalban.
  • A Bizottság emellett hozzá fog járulni az irányelvek végrehajtásához szükséges adatok (pl. a Kopernikusz programból származó műholdas felvételek) nyilvános online elérhetővé tételéhez.

Politikai kötelezettségvállalás és az irányelveknek való jobb megfelelés

  • A szabályozás végrehajtását javítja a helyzetek egyértelművé tétele. A Bizottság támogatni fogja a tagállamokat a szükséges természetmegőrzési intézkedések meghozatalában minden helyszínen.
  • A nemzeti és a regionális hatóságokkal, földtulajdonosokkal és más érdekeltekkel együttműködve fog törekedi a végrehajtás javítására és a nehézségek megoldására.

A Natura 2000-be történő beruházások mértékének fokozása és az uniós támogatási eszközökkel való szinergiák fejlesztése

Hatékonyabb kommunikáció és figyelemfelkeltés, az állampolgárok, az érdekelt felek és a közösségek bevonása

  • A Régiók Bizottságával közös platformon támogatni kell a tudáscserét a helyi és regionális hatóságok körében.
  • Az Európai Szolidaritási Testület segítségével be kell vonni a fiatalokat: ki kell használni, hogy az önkéntes program keretében 3,3 millió eurót különítettek el a Natura 2000 területek védelmének támogatására, emellett az uniós támogatások igénybevételével több lehetőséget lehet biztosítani az európai fiataloknak arra, hogy más országban önkénteskedjenek vagy szerezzenek szakmai tapasztalatot.
  • A tudatosságnövelést is ösztönözni kell, ideértve az új technológiák használatát, továbbá meg kell erősíteni a természeti és a kulturális örökség közötti kapcsolatokat, amire különösen alkalmas 2018, az európai kulturális örökség éve.
  • Javasoljuk, hogy május 21. európai Natura 2000 nap legyen.

Kapcsolódó tartalmak

LIFE hírek2020.11.17.

Új hazai pályázati sikerek a LIFE Éghajlat-politika alprogramban: LIFE-CLIMCOOP projekt

LIFE hírek2021.11.18.

Az Energiaszegénységi Tanácsadó Központ (EPAH, Energy Poverty Advisory Hub) 2021. évi indító online rendezvénye 2021. november 22-én 9:00-től november 23-án 14:00 óráig

LIFE hírek2021.01.04.

Energiatakarékos épületek a szebb jövő érdekében