English Utolsó frissítés: 2022-12-07
segítség keresés English

Frisítés dátuma: 2022-12-07

hun eng Utolsó frissítés: 2022-12-07 kapcsolat gyik Segíthetünk?
25 éves a LIFE program

Hírek

Nyertes LIFE pályázat

A LIFE program 2016-os kiírásának keretében az „Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz” kiemelt területen az EASME támogathatónak ítélte  a  „Az önkormányzatok integráló és koordináló szerepének megerősítése az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás érdekében” című hagyományos LIFE projektet.

A projekt  teljes költségvetése tervezetten 2 500 000 EUR, az elnyert támogatás pedig 1 528 069 EUR.

A projekt átfogó célkitűzése, hogy javítsa a legsérülékenyebb magyarországi önkormányzatok éghajlatváltozással szembeni ellenálló képességét, a klímaváltozásból fakadó kockázatok csökkentésével. E célból a pályázat során az önkormányzatok megismerik, tesztelik és elősegítik a fenntartható ökoszisztéma-alapú vízgazdálkodási megközelítéseknek és a természetes vízmegőrző megoldásoknak a helyi szintű környezet-gazdálkodási stratégiákba, valamint az önkormányzat területrendezési tervezési gyakorlatába történő beépülését, integrálását. A pályázat célja továbbá, hogy megerősítse a helyi önkormányzatok koordinációs szerepét az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás tervezése, és a felmerülő kockázatok felismerése terén.

A projekt az egyik legfontosabb ágazatközi kérdéssel, a természetes vízmegtartó megoldások alkalmazásával és a fenntartható vízgazdálkodással kíván foglalkozni a klímaadaptációval összefüggésben. A projektben az ökoszisztéma-alapú adaptációs módszerek különféle kedvező hatásai kerülnek bemutatásra a vízgazdálkodás és a fenntartható területhasználat szempontjából települési és vízgyűjtő szinten egyaránt.

 

A projekt céljai között az alábbi tevékenységeket fogalmaztuk meg:

1. A helyi (települési és megyei) önkormányzatok döntéshozóinak, szakembereinek, egyéb alkalmazottainak, valamint a helyi érintettségű gazdasági szereplők figyelmének felhívása és tudásának bővítése a klímaváltozás hatásairól és a természetes vízmegtartást segítő megoldásokról, mint hatékony eszközökről az éghajlatváltozással szembeni ellenálló képesség fejlesztéséhez. Az Európában végrehajtott természetes vízmegtartást segítő intézkedések (Natural Water Retention Measures, a továbbiakban: NWRM) adaptálása és elterjesztése a magyar célcsoport körében.

2. Egyes természetes vízmegtartást segítő intézkedések gyakorlati felhasználhatóságának és működőképességének tesztelése, illetve szemléltetése közvetlenül a projekt célcsoportja, közvetetten a magyar lakosság körében, prototípusok kifejlesztésének és kivitelezésének formájában 5 kiválasztott helyszínen.

3. A tesztüzemek során szerzett tudás disszeminálása, a kipróbált természetes vízmegtartást segítő intézkedések elterjedésének elősegítése az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás fejlesztésének céljából Magyarország különböző tájegységein, mind helyi, mind pedig megyei szinten. A projekt eredményeként a közös elképzelésre alapuló, helyi szinten létrejövő partnerségi kapcsolatok kiépülésének segítése.

4. A helyi erőforrások kiépítése az éghajlatváltozás hatásai szempontjából súlyosan érintett önkormányzatoknál annak érdekében, hogy erősödjön koordináló és integráló szerepük. A természetes vízmegtartást segítő intézkedések beépítése az önkormányzatok helyi környezet-gazdálkodási stratégiáiba, illetve a területrendezési tervekbe, javítva ezzel a jogszabályi környezetet.

5. Innovatív és felhasználóbarát eszközök biztosítása az önkormányzatok és egyéb érdekeltek számára, segítve ezzel a klímaváltozás kockázatainak megértését és kezelését, támogatva a tudásmegosztást, valamint ösztönözve az együttműködők aktivitását.

6. A helyi önkormányzatok bevonása olyan hazai és európai szintű hálózatokba, melyek a közös együttműködést szolgálják az éghajlatváltozás hatásainak mérséklésében és az azokhoz való alkalmazkodásban.

 

A LIFE projekt országos lefedettségű. NWRM pilot projekt 5 önkormányzatnál (Észak-Alföld, Dél-Alföld, Közép-Magyarország, Észak-Magyarország) kerül megvalósításra, ugyanakkor a tervezett szemléletformáló tréningek, a kifejlesztésre kerülő okos eszközök, a külföldi tanulmányutak és egyéb projekttevékenységek szélesebb önkormányzati kört, illetve egyéb stakeholdereket érintenek.

A LIFE projekt megvalósításának tervezett időtartama: 2017. szeptember 1. – 2021. augusztus 31.

A projekt konzorciumi együttműködésben valósul meg. A konzorcium vezetője a Belügyminisztérium.

Partnerszervezetek:

  • Bátya Község Önkormányzata,
  • Püspökszilágy Község Önkormányzata,
  • Rákócziújfalu Község Önkormányzata,
  • Ruzsa Község Önkormányzata,
  • Tisztatarján Község Önkormányzata,
  • Klímabarát Települések Szövetsége,
  • Országos Vízügyi Főigazgatóság,
  • Pannon Pro Innovációs és Szolgáltató Kft.,
  • WWF Magyarország Alapítvány.

Forrás: BM Önkormányzati Koordinációs Iroda

Kapcsolódó tartalmak

LIFE hírek2020.07.21.

„LIFE a biztonságos hálózatokért” – A parlagi sas védelmének erősítése Bulgáriában (LIFE Díj 2020)

LIFE hírek2019.10.09.

Szalakótavédelem a Felső-Kiskunságban

LIFE hírek2020.12.11.

Tudatos Vásárlók Egyesülete: 2022-től büntetik a kettős minőséget